ساندویچ پانل اتاق تمیز  یکی از انواع ساندویچ پانل های ماموت می باشد که برای پوشش سقف و دیوار و کف اتاق تمیز به کار می رود . اتاق های تمیز به مکان هایی گفته می شود که باید حداقل امکان عبور و مرور هوا به درون آن یا جریان های آلاینده وجود داشته باشد . حتی هوای درون این اتاق ها محاسبه شده می باشد و هیچ جریان هوای اضافه ای نباید وارد یا خارج شود . اشخاصی که با این اتاق ها سرو کار دارند باید دوش هوا گرفته و لباسهای مخصوصی به تن داشته باشند و هیچ گونه آلودگی نباید وارد این اتاق ها شود . به همین سبب برای پوشش دیوارها و سقف و کف اتاق تمیز از ساندویچ پانل اتاق تمیز  استفاده می شود و طراحی اتاق تمیز  به گونه ای خواهد بود که تمام موارد نام برده شده با توجه به استفاده ی ساندویچ پانل اتاق تمیز  در آنها رعایت خواهد شد. ساندویچ پانل دیواری اتاق تمیز   ماموت بهترین انتخاب برای این امر می باشد. ساندویچ پانل دیواری اتاق تمیز ماموت برای کارگاه های تولیدی مواد غذایی ، تولید دارو آزمایش گاه ها ، تجهیزات بیمارستانی مثل اتاق عمل و جراحی بیمارستان ، کارخانجات تولید واکسن به سطحی صاف در ضخامت های 5 تا 8 سانتی متر استفاده می شود.
مدل آنها : صاف
ضخامت ها : 4 سانت ، 5 سانت ، 6 سانت ، 8 سانت ، 10 سانت ، 12.5 سانت ، 15 سانتی متر
عرض : ثابت
طول 1 تا 13 متر طبق دلخواه مشتری
sandwichPanel_cold storage

كد گذاري ساندويچ پانل هاي (Clean room) به شرح ذيل ميباشد‌ :

 

ضخامت ساندويچ پانل جنس ورق رو / ضخامت mm/ طرح جنس ورق زير / ضخامتmm / طرح كد
4 cm آلوزينگ / 0.6 / صاف آلوزينگ / 0.6 / صاف PAWAZ06Z06NN14
5 cm آلوزينگ / 0.6 / صاف آلوزينگ / 0.6 / صاف PAWBZ06Z06NN14
6 cm آلوزينگ / 0.6 / صاف آلوزينگ / 0.6 / صاف PAWCZ06Z06NN14
4 cm آلوزينگ / 0.7 / صاف آلوزينگ / 0.7 / صاف PAWAZ07Z07NN14
4 cm گالوانيزه / 0.7 / صاف گالوانيزه / 0.7 / صاف PAWAG07G07NN14
5 cm آلوزينگ / 0.7 / صاف آلوزينگ / 0.7 / صاف PAWBZ07Z07NN14
5 cm گالوانيزه / 0.7 / صاف گالوانيزه / 0.7 / صاف PAWBZ07Z07NN14
6 cm آلوزينگ / 0.7 / صاف آلوزينگ / 0.7 / صاف PAWCZ07Z07NN14
6 cm گالوانيزه / 0.7 / صاف گالوانيزه / 0.7 / صاف PAWCG07G07NN14
8 cm آلوزينگ / 0.7 / صاف آلوزينگ / 0.7 / صاف PAWEZ07Z07NN14
8 cm گالوانيزه / 0.7 / صاف گالوانيزه / 0.7 / صاف PAWEG07G07NN14