ساندويچ پانل ديواری سوله ، كارگاهي ، اداري و مسكوني

ساندويچ پانل ديواري جهت استفاده در ديواره هاي سوله ، كارگاهي ، اداري و مسكوني با ضخامت 4 الي 6 cm

اين نوع ساندويچ پانل بيشتر مناسب براي ديوارها و پارتيشن هاي داخلي در پروژه هاي مختلف با ضخامت 4 الي 6 سانتيمتر مي باشد كه داراي دو رو ورق آلوزينگ ، دو رو گالوانيزه و يا يك رو آلوزينگ از بيرون و يك رو گالوانيزه از داخل ميباشد و با ايجاد شيار روي آنها استحكام فشاري را ميتوان تا حد مطلوبي بالا برد .

طرح ساندويچ پانل ها به گونه ايست كه در عرض از يك طرف داراي داراي تورفتگي و طرف ديگر داراي برآمدگي بوده (نري و مادگي) كه وقتي دو پانل در كنار يكديگر قرار ميگيرند باعث قفل شدگي و نيز هم پوشاني لبه هاي يكديگر ميشود و جهت اتصال به سازه در موقعيت مختلف پيچ ميشود (مطابق شكل ذيل)

مدل ها : صاف (DNS) – شيار دار (DND)– پيچ مخفي (RPO)

ضخامت : 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12.5 و 15 سانتيمتر

عرض : ثابت 16/1 متر (2 سانتيمتر اورلپ) مفيد 14/1 متر

طول : 1 الي 13 متر بدلخواه مشتري

sandwichPanel13

( نحوه اتصال فاق و زبانه پانل هاي ديواري )

sandwichPanel14

(نقشه و مشخصات فني ساندويچ پانل ديواري )