خانه پیش ساخته چیست ؟

خانه پیش ساخته که در انگلیسی به prefabricated home معروف است ، خانه یا ساختمان هایی هستند که قطعات آنها در خارج از آن بخش ساخته شده و بعد در محل مورد نظر نصب می شوند . گاهی درطراحی ساختمان های پیش ساخته از روش های پست مدرنیسم و فیوچریسم استفاده می شود . گاهی نیز خانه ها یا ساختمان ها یا سازه های قابل حملی که روی چرخها قرار دارند نیز گفته می شوند بنابراین Mobile home نام دیگر آن محسوب می شود .

ساختمان پیش ساخته

 

تاریخچه خانه پیش ساخته

شرکت های مختلفی در سالهای 1902 تا 1910 شروع به فروش قطعات خانه پیش ساخته کردند . در انگلیس در سال های 1945 تا 1949 ، بیش از 156000 ساختمان پیش ساخته تولید شد . در آلمان نیز بیش از 5000 ساختمان پیش ساخته برای اعضای ارتش ساخته شده است . اصطلاح خانه های پیش ساخته به روش طراحی آنها اشاره دارد . نوع خاصی از ساختمان های پیش ساخته بعد از پایان جنگ جهانی دوم در بریتانیا ساخته شد که موقتاً جایگزین خانه های تخریب شده و جنگ زده بودند . در ابتدا این خانه ها برای سکونت موقت در نظر گرفته شده بودند ولی بسیاری از کسانی که ساکن آنها بودند سالها پس از جنگ نیز در آنها سکونت داشتند . این خانه ها همچنان در قرن بیست و یک پابرجا هستند . اولین بار در روزگار مدرن تولید و ساخت خانه های پیش ساخته جهت ساخت یک مجموعۀ آپارتمانی در لیورپول انجام شد . مبتکر این ساختمان ها ، معمار شهرساز جان الکساندر برودی بوده است . در آمریکای شمالی خانه پیش ساخته در دوران goldRush به تولید انبوه رسید .